Een mens stippelt zijn weg uit

“Een mens stippelt zijn weg uit”, maar ….. (Spreuken 16, 1-4 en 9)

Wat 2017 brengen zal is voor ons op dit moment nog niet bekend, maar een Gelukkig Nieuwjaar zal zeker voor iedereen op zijn plaats zijn. Ook dit jaar moeten wij van dag tot dag leven en doen wat de Psalmist ons voorhoudt: “leer ons alzo onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart bekomen” (psalm 90)

In de voorkamer van dit nieuwe jaar horen wij van de schrijver van spreuken dat “een mens in zijn eigen ogen altijd de juiste weg kiest” – In 2017 zullen wij als gemeente plannen maken, vragen stellen, beslissingen nemen en misschien nieuwe wegen zoeken die de mensen dichterbij God en dichterbij elkaar brengen en in alle menselijke pogingen vertrouwen wij op onze God en Vader die niet alleen het uiterlijke, maar ook het innerlijke toetst.

Heeft u als persoon misschien al plannen voor 2017 maar bent u bang om eraan te beginnen of weet u niet hoe eraan te beginnen? Luister dan in de komende maanden ook naar je Heer “en je plannen zullen slagen”. Ja, wij hopen allemaal dat al onze plannen slagen zullen. Dat iedereen van onze familie een gelukkig 2017 zal hebben, dat de vrede terugkeert op aarde en alle mensen die op drift zijn hun rust zullen vinden.

“De Heer heeft alles wat hij heeft gemaakt zijn doel gegeven” – Hieruit wordt duidelijk dat het doel van ons mensen bepaald is. Wij moeten dus in 2017 niet doelloos dwalen maar wel doelgericht in Zijn sporen wandelen en wie weet zullen wij Hem ontdekken of zal Hij ons vinden, thuis of in de kerk.

De grote vraag die wij aan het begin van een nieuw jaar stellen is: Hoe verder als mensen? Waar willen of kunnen wij naartoe als gemeente? Gaan wij op dezelfde manier als in 2016 verder of gaan wij iets veranderen in ons persoonlijke leven, in ons familieleven en in ons gemeenteleven? Hoe gaat ons leven in 2017 verder: met of zonder Jezus? Wie gaat dit jaar het doel bepalen? Wie en vooral hoe?!

“Een mens stippelt zijn weg uit” maar “de Heer bepaald de richting die hij gaat” – in een wereld waar de mens zich bijna almachtig voelt klinkt deze nieuwjaarsboodschap misschien niet als muziek in onze oren want wij willen graag de regisseur van ons leven zijn en liefst ook blijven. Toch waren of zijn er misschien gebeurtenissen in ons eigen leven die deze nieuwjaarsboodschap bevestigen “Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaald de richting” – denk hier maar eens goed over na!

Tihamér

“Komt tot ons, de wereld wacht”

Als kind was ik altijd blij met advent, maar niet omdat het “Kind” er bijna was, maar omdat ik wist dat over vier weken de Kerstman zijn intrede zal doen in ons huis wiens pad niemand anders dan Sinterklaas moest effenen, die ook een graag geziene gast in ons stekkie was. Ik weet niet hoe het bij jullie was beste mensen, maar tijdens advent was ik als kind meer op de cadeaus geconcentreerd, die in de schoenen of onder de kerstboom moesten komen dan op het “licht dat in de nacht begint”. Toen was mij zeker nog niet opgevallen dat advent eigenlijk ons langste feest is en ook mijn kennis over de inhoud van dit feest is heel schaars geweest! Maar hoe is dat nu? Weten wij christenen anno 2016 wat advent eigenlijk is? Sommigen zeggen dat advent een soort verwachting is, weer anderen beweren dat het de voorbereidingstijd op het kerstfeest is en dat klopt ook, maar als wij hier dieper op ingaan dan zien wij dat advent ten eerste aan ons vertelt dat Gods beloften in vervulling gaan. “In Hem (Jezus Christus) worden alle beloften van God ingelost” (2 Kor 1,20) Met advent wordt duidelijk dat alle woorden van God waar en Amen zijn.

Ten tweede: met advent wordt duidelijk dat men ook tegenwoordig op Gods beloften bouwen kan. Onze Heer heeft niet alleen in het verleden zijn woord behouden, maar ook tegenwoordig doet Hij hetzelfde. Dat is het heden van de advent. Als kinderen van God zijn wij ook niet immuun tegen alle beproevingen van deze wereld. Bemoediging en troosting is ook bij ons op zijn plaats. Op de weg van het geloof worden wij moe, vanwege een rouw zijn onze ogen vol met tranen, wij voelen ons alleen en onze noodkreet hoort blijkbaar niemand. Laat ons daarom aan Gods beloften vastklampen met deze advent en samen zingen: “op U, mijn Heiland, blijf ik hopen”.

De derde boodschap van advent is: dat “Hij komt …en dan zal iedereen hem zien “(Op 1, 7). Zijn wij hier al klaar voor? Zijn wij al goed voorbereid op zijn komst? Zo ja, dan mogen wij ook zeggen wat op de laatste pagina van onze Bijbel staat: “Kom, Heer Jezus” ( Op 22, 20) want als U komt dan zullen wij klaar staan, klaar om U te verwelkomen, maar ook om U te zegenen, want “ Oprecht is het woord van de Heer, alles wat hij doet is betrouwbaar” (Ps 33,4)

Met deze gedachten wil ik aan jullie beste gemeenteleden, ook namens mijn familie, een gezegende adventstijd en prettige kerstdagen toewensen!

Tihamér