Voorstelling en personalia

De Protestantse Kerk aan de Brabantdam in het centrum van Gent zijn mensen die samenkomen rond de bijbel en christelijke zingeving. De wekelijkse eredienst om 10u op zondagochtend is het centrale moment. Het geloof in zachtmoedigheid, vrede en verdraagzaamheid is wat de gemeenschap bindt. Dit geloof heeft bijbelse wortels en drukt christelijke bewogenheid uit.

Naast de bijbel is ook traditie een belangrijke waarde. Het Protestantisme in Vlaanderen heeft een oorspronkelijk karakter. Versobering van de liturgie, gewetensvrijheid en eenvoudig leven zijn de vruchten van de Reformatie die sober en toegankelijk worden voortgezet.

De Protestantse Brabantdamgemeente is net als alle kerken uit de Hervorming democratisch gestructureerd. Raadsleden worden vierjaarlijks verkozen. Ook de predikant wordt door de gemeenschap gekozen.

Onder leiding van de verkozen kerkenraadsleden, staat de Protestantse Kerk in voor de verspreiding van bijbelse inzichten. Verder voert de gemeenschap spiritualiteit en hulpverlening hoog in het vaandel.

De Protestantse Kerk aan de Brabantdam te Gent is een stadsgemeenschap. Dit wil zeggen: zelfbewust en open.

Eredienst op zondag om 10u
Ligging: hoek Brabantdam en St. Kristoffelstraat (bij St. Anna)

 

Predikant

Tihamér Buzogany

Bereikbaarheid:
Gsm: (0499) 74 81 71
E-mail: tihamer.buzogany@telenet.be

 

Kerkenraadsleden

Ouderlingen:
Mw. Martine De Jonge
  Mw. Aletta Rambaut
  Dhr. Francis Van de Walle
  Mw. Marijke Schaefer
   
Diakenen:
Mw. Rita Martens (voorzitter)
  Mw. Micheline Morel
  Mw. Bea Baetens