Doop

De Protestantse Kerk te Gent bedient de kinderdoop. In de brede reformatorische beweging zijn van oudsher groeperingen die de kinderdoop hebben afgezworen en pas als de persoon zelf kan kiezen tot de doopbediening overgaan. Deze in oorsprong ‘doperse’ traditie heeft doorheen de eeuwen verschillende uitingen gekend. De Protestantse gemeente te Gent is aangesloten bij de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) en erkend de kinderdoop, ook als deze is voltrokken in de Katholieke Kerk. Iemand die tot geloofsverdieping en gemeenschapsvorming in de Protestantse traditie overgaat dient niet opnieuw te worden gedoopt. De kinderdoop wordt in Vlaanderen zowel door de Katholieke en Protestantse Kerken wederzijds erkent. Op vraag van een volwassene die niet als kind werd gedoopt zal de ‘volwassendoop’ worden bediend na belijdenis van het geloof.

Belijdenis van het geloof gebeurt in het midden van de gemeenschap na bijbelonderricht en cathechese van de geloofsartikelen. De catechesatie wordt door de predikant gegeven en behelst gedurende enkele maanden tot een jaar op regelmatige tijdstippen gesprek en uitleg over het christelijk geloof.