Liturgie en sacrament

Bijbel en gemeenschap zijn de kern van de Protestantse liturgie. De wekelijkse samenkomsten worden bewust sober en eenvoudig gehouden. Alles draait immers om het persoonlijke geloofsengagement dat het gemeenschappelijke credo vorm geeft. In een sober kerkinterieur heeft de wekelijkse eredienst op zondagmorgen verdieping en verkondiging op het oog. De aanwezigen worden uitgenodigd deel te nemen aan zang en gebed, te luisteren naar voorlezing uit de Schrift en mee te denken met de hedendaagse vertolking in de overdenking (preek).

Naast zang, gebed en bijbelse verkondiging erkent de Protestantse traditie twee sacramenten, namelijk doop en avondmaal. De sacramentsopvatting van de Reformatie is geen materiële aangelegenheid. Tijdens doop en avondmaal geeft God zich aan de verzamelde gemeenschap in het geloof. Geloof is van oneindig groter belang dan water, brood of wijn. Het geloof in menswording en opstanding van Jezus Christus maakt ruimte in ons leven om de aanwezigheid van de levende God te beleven. De bediening van de sacramenten van doop en avondmaal wil deze beleving onderlijnen en ondersteunen. De sacramenten zijn tekenen van hoop die in het geloof van de participanten de liefde in ons leven aanblazen.

Verdere informatie: