Gemeenteleven

  • Kerkbrief – 11 maal per jaar is er de kerkbrief. Juli-augustus is een dubbelnummer.
  • Verslagen
  • Meditatie – elke maand is er een meditatie van de dominee