Catechese

Maandelijks is er de kans om catechese of onderricht te ontvangen. In de Protestantse kerk zijn de catechetische bijeenkomsten inhoudelijk gericht op de Bijbel en de christelijke traditie. Naar vorm wordt vooral aandacht besteed aan communicatie, dit betekent dat het onderricht niet alleen luisteren en aanvaarden is, maar tevens het beoefenen van de bekwaamheid om met anderen over geloof in gesprek te treden inhoudt.

Na een periode van onderricht kan belijdenis van het geloof worden afgelegd, doorgaans op Pinksterzondag. Dit is evenwel geen verplichting, maar vrije keuze.

De catechese is voor iedereen toegankelijk vanaf 12 jaar. Belijdenis van het geloof geschiedt doorgaans vanaf 18 jaar.

Voor verdere inlichtingen, neem contact op met ds. Tihamer Buzogany (tihamer.buzogany@telenet.be)